Zambie

15 nejlepších míst k návštěvě v Zambii
Navzdory vysoké míře chudoby a nadměrnému spoléhání se na ceny mědi, aby peněžní toky procházely vládní pokladnou, Zambie zvládla otřesy postkoloniáln...