Tanzanie

15 nejlepších míst k návštěvě v Tanzanii
  • 2004
Tanzanie je uctívanou zaslíbenou zemí na konci Velké příkopové propadliny; kolosální výřez východní Afriky, který se opravdu nelíbí nikde jinde v regi...