Guinea-Bissau

15 nejlepších míst k návštěvě v Guineji-Bissau
Guinejsko-bissauská Guinea-Bissau, která je dnes dlouhou dobu lemována svými špatnými výsledky v oblasti lidských práv a rozsáhlým repertoárem politic...