Afghánistán

15 nejlepších míst k návštěvě v Afghánistánu
Afghánistán byl vnitrozemský a chřadnoucí na křižovatce jižní a střední Asie. Byl vyřezán a pozměněn bezpočtem národů. Ve starověku sem přicházeli neo...